Driven
EN | BM

NOTIS PRIVASI

"Kami" bermaksud Driven Communications Sdn Bhd dan laman webnya termasuk http://www.driven.com.my/ (Driven), http://www.paultan.org/ (paultan.org), http://www.carbase.my/ (CarBase.my), http://www.oto.my/ (oto.my), https://www.acemalaysia.my/ (ACE), https://www.pacemalaysia.my/ (PACE), https://www.evxmalaysia.my/ (EVx) ), https://protonpj.my/ (Proton PJ) dan https://www.tintnow.my/ (tintnow.my) dan syarikat-syarikat induk mereka, anak-anak syarikat, syarikat-syarikat sekutu dan/atau syarikat-syarikat berkaitan.


1. 1. PENGENALAN

2. COOKIE/TEKNOLOGI PENJEJAKAN

3. PENGUMPULAN DATA PERIBADI

4. SUMBER PENGUMPULAN DATA PERIBADI

Kami mengumpul data peribadi anda dengan cara-cara berikut:


5. TUJUAN PENGUMPULAN DATA PERIBADI

6. KEWAJIPAN ANDA

7. PEMINDAHAN DATA PERIBADI

8. PENZAHIRAN DATA PERIBADI

9. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN

Namun begitu, anda dikehendaki memastikan keselamatan kata laluan anda dan tidak mendedahkannya kepada pihak lain untuk mengurangkan risiko pelanggaran data.

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang capaian yang tidak dibenarkan, pemintasan, atau kehilangan data peribadi yang di luar kawalan munasabah Kami.


10. KANAK-KANAK BAWAH 18 TAHUN

11. TEMPOH PENYIMPANAN DATA PERIBADI

12. HAK-HAK ANDA

13. KEMASKINI NOTIS PRIVASI INI

14. PENERIMAAN NOTIS PRIVASI

15. PENGECUALIAN LIABILITI

16. KONFLIK

17. CONTACT US

Dikemaskini pada 28hb Mac 2023